προϊόντα


ABI- FINANCIAL διατίθεται στους Πελάτες της:• Λογιστική •• Νομική και Χρηματοοικονομική Συμβουλευτική •• Δημόσιος Μεταφραστής •• Σχεδιαστής γραφικών - ψηφιακή, για την ανάπτυξη του Έργου σας •• Σας φέρνει ιδιώτες επενδυτές, ομίλους επενδυτών και τράπεζες 25 κορυφαίες. •


• Είμαστε σε θέση να εκδώσουμε: Τραπεζικά μέσα. •• Πιστώσεις για έργα, μεσαία και μεγάλα έργα, με διεθνή τιμή, μακροπρόθεσμα. •• Για την προστασία της Κληρονομιάς σας, πώληση Gold Bars σε μπαρ 12,5 Kg. HALLMARK Quality .- •• Έχουμε τη ΔΙΟΙΚΗΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ του λογαριασμού PAYMASTER, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε τα οικονομικά έργα. Από το PPP (PRIVATE PLACEMENT PROGRAM), για επενδυτές Από μεσαίες έως μεγάλες πρωτεύουσες •